japan-business-headline

株式会社エジソン

Hiện nay, khi mà vấn đề môi trường đang là đề tài nóng tại các hội nghị quốc tế tập trung các nhà lãnh đạo của các quốc gia, thì "Mức độ đóng góp cho môi trường" trở thành một trong những trách nhiệm xã hội không thể thiếu của doanh nghiệp. Ngoài ra, có người cho rằng điều quan trọng khi xem xét biện pháp ứng phó với các vấn đề về môi trường là việc duy trì tính bền vững và xây dựng “Xã hội tuần hoàn” tái sử dụng tài nguyên và năng lượng. Trong hoàn cảnh đó, có một nhóm kỹ sư IT đã thành công trong việc xây dựng hệ thống quản lý phân phối từ giai đoạn thải bỏ đến xử lý và tái chế chất thải bằng hệ thống IT và đã vươn lên chiếm thị phần số 1 trong ngành. Đó chính là công ty cổ phần Edison, công ty mà chúng tôi sẽ phỏng vấn lần này. Từ một doanh nghiệp nhỏ đang xử lý dữ liệu thiết bị cân đo chính xác loại nhỏ dành cho rác đã được cải tiến liên tục như thế nào và giành được thị trường trong ngành này ra sao? Và một thử thách mới được đặt ra là làm thế nào để triển khai trên toàn cầu? Tất cả những điều này đã được chia sẻ bởi đại diện của Edison, ông Sunaga Hiroki.


―Ông vui lòng cho biết về lĩnh vực kinh doanh của quý công ty.

Công ty chúng tôi hướng đến hoàn thiện việc quản lý chất thải của Nhật Bản chủ yếu trong môi trường và IT. Trong ngành kinh doanh của chúng tôi, quy trình theo một chuỗi từ thu thập và gia công tài nguyên, sản xuất thành sản phẩm, phân phối và bán ra được gọi là “Logistics động mạch (Công nghiệp động mạch)”. Ngược lại quy trình thu hồi những vật không cần thiết được thải ra, loại bỏ từ hoạt động sản xuất và tiêu dùng, tái sử dụng và khôi phục tài nguyên, xử lý một cách thích hợp được gọi là “Logistics tĩnh mạch (Công nghiệp tĩnh mạch)”. Trong quy trình phân phối vật chất tĩnh mạch này, việc xây dựng hệ thống tuần hoàn tài nguyên một cách trôi chảy và đưa tài nguyên quay trở lại giai đoạn “Sản xuất”, giai đoạn trọng yếu của xã hội, chính là sứ mệnh xã hội của công ty chúng tôi.

Chúng tôi đang triển khai sản phẩm cụ thể là “GENESYS-ECO” dịch vụ ASP tiến hành quản lý tuân thủ và quản lý tổng hợp chất thải do các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp động mạch đã thải bỏ, và “Shogun Series” là hệ thống tối ưu hóa công việc cho cơ sở xử lý hoặc cơ sở tái chế chất thải thuộc ngành công nghiệp tĩnh mạch.

―Và những sản phẩm đó đang chiếm thị phần số 1 trong ngành.

Đúng vậy. Thật may mắn là hiện tại “GENESYS-ECO” có thành tựu ứng dụng hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, “Shogun Series” cũng chiếm thị phần hàng đầu rất vượt trội dựa trên kim ngạch. Sản phẩm đang được ứng dụng nhiều trong các nhà sản xuất xe ô tô, sắt tiêu biểu của Nhật Bản, ngành dịch vụ ăn uống và các doanh nghiệp lớn có nhà máy xử lý chất thải.

―Lý do và điểm mạnh nào đã hỗ trợ cho quý công ty?

Có thể nói đó là nhờ việc phụ trách phát triển, bán, vận hành hệ thống và phần mềm bằng dịch vụ một cửa (One stop). Và điểm mạnh của chúng tôi đó là sở hữu hệ thống có thể quản lý nhất quán từ cơ sở thải bỏ đến cơ sở xử lý trong ngành xử lý chất thải công nghiệp, tức là quản lý tuần hoàn tài nguyên từ đầu nguồn đến cuối nguồn.

Ngoài ra, chúng tôi không chỉ cung cấp hệ thống, mà còn nhận gia công cho toàn bộ các công việc quản lý chất thải công nghiệp, đồng thời nhận hỗ trợ các dịch vụ BPO do chúng tôi đảm trách. Trong khi luật pháp liên quan đến xử lý chất thải công nghiệp vẫn liên tục được thay đổi, thì việc vừa phải chú trọng tuân thủ, đáp ứng với sự thay đổi vừa phải quản lý thải bỏ và xử lý thích hợp quả thật là công việc rất khó khăn. Mặt khác, quản lý chất thải là phần dễ tách rời với hoạt động kinh doanh chính trong sản xuất và dịch vụ. Với dịch vụ gia công, công ty chúng tôi sở hữu phương pháp chuyên môn nên khách hàng có thể chuyên tâm phát triển hoạt động kinh doanh chính của mình.

“Dịch vụ một cửa giải quyết mọi vấn đề từ phát triển, bán và vận hành hệ thống”, “Chiến lược nhất quán có thể cung cấp hệ thống quản lý từ giai đoạn thải bỏ đến xử lý liên quan đến chất thải công nghiệp”, và “Hệ thống có thể gia công cùng một lúc các công việc đó” là thế mạnh của chúng tôi tạo sự khác biệt mang tính quyết định so với công ty khác.